Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμαρχος  Φούρνων Κορσεών κ. Καρύδης Δημήτριος, κατόπιν της υπ'αριθμ. 46/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φούρνων Κορσεών,  ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) συνολικά ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων  (4 ) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Φούρνων Κορσεών 

 Τα άτομα αυτά, θα απασχοληθούν στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο Φούρνων, Θύμαινας  και Γυμνάσιο -Λύκειο Φούρνων) .

Πιο συγκεκριμένα : 

  • Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο Φούρνων,    ένα (1) άτομο Ειδικότητας  Υ.Ε. με τετράωρη απασχόληση ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή. 
  • Δημοτικό Σχολείο-Νηπιαγωγείο Θύμαινας,    ένα (1) άτομο Ειδικότητας  Υ.Ε. με ωριαία  απασχόληση ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή και, 
  • Γυμνάσιο-Λύκειο Φούρνων Κορσεών,             δύο(2) άτομα Ειδικότητας  Υ.Ε. με τρεισήμισι ώρες απασχόληση ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν  την συνημμένη αίτηση με αριθμό 1508/16-08-2023  και να την  υποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη προσόντων , των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας με τους εξής τρόπους : α) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εφόσον φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω της εφαρμογής «Υπεύθυνη Δήλωση και Εξουσιοδότηση» της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr, στο Δήμο Φούρνων Κόρσεων β) είτε  μα την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση d.fournon@kep.gov.gr και γ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ , Φούρνοι Κορσεών , ΤΚ83400 , υπ όψιν κ. Γλαρού Γραμματική ή κ. Παδιά Άννα , τηλ. επικοινωνίας 2275350614 , 2275350615.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 17/08/2023 εως και 30/08/2023

Λοιπές πληροφορίες και δικαιολογητικά, στα επισυναπτόμενα έγγραφα. 

 

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1