Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΕΙΛΕΡ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΤΡΕΙΛΕΡ ΣΚΑΦΩΝ

Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών, προκηρύσσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΕΙΛΕΡ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΤΡΕΙΛΕΡ ΣΚΑΦΩΝ

Τo υπό προμήθεια όχημα, θα είναι καινούργιο, και θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο για λειτουργία.  

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (94.240,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η δημοπράτηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gr), µε κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά βάσει τιμής, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρείς (3) μήνες

 

Λοιπές πληροφορίες και δικαιολογητικά, στα συνημμένα που ακολουθούν 

 

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1