Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 1141/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» Α/Α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 167679

Ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ». Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Φούρνων Κορσεών (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Δ/νση: Φούρνοι Κορσεών , Τ.Κ. 83400, Ελλάδα, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Μύτικας Εμμανουήλ, τηλ.: 2275350612, fax: 2275350610 και email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κωδ. ΣΑΕΠ 0861 2021ΣΕ08610129 για το ποσό των 56.110,00 €, Κωδ. ΣΑ Ε0861.

Η προκήρυξη, αφορά την προμήθεια μίας καινούργιας Μεταφερόμενης – Λυόμενης εξέδρας τέλεσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων αλουμινίου και ενός και ενός καινούργιου σετ τραπεζοκαθισμάτων, CPV: 39143210-1, 39111000-3, 34514700-0 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Φούρνων Κορσεών που αφορούν στην τέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα Τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε τα συνημμένα

 

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1