Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών με την υπ’ αριθμό 28/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: 67Γ3ΩΗΥ-ΗΜ0) αποφασίζει την αναστολή του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100 m3 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ»

με  οριζόμενη  Προθεσμία υποβολής των προσφορών   στο Δήμο Φούρνων-Κορσεών την  11η /5ου /2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. , μέχρι την εκδίκαση της Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 824/20-04-2021 Προδικαστικής Προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.  

Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών θα προσδιοριστεί κατόπιν της εκδίκασης της προσφυγής,  με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε τα συνημμένα

 

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1