Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Σας ενημερώνουμε οτι πρόκειται να επισκεφθεί το νησί μας, η ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, στα πλαίσια του 28ου Διάπλους 2022.

Κατά την της επίσκεψη  στο νησί σας στις 5 και 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν ιατρικές και βιοχημικές εξετάσεις , ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Οι γιατροί θα εξετάζουν δωρεάν, στις 05/05/2022 στη Θύμαινα και, στις 06/05/2022 στους Φούρνους 

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, με τις ειδικότητες των ιατρών, ενώ αξίζει να τονιστεί οτι για τους ασθενείς που έχουν νοσηλευθεί με πνευμονία Covid θεωρείται πολύ σημαντικό να εξετασθούν από την ειδική πνευμονολογική ομάδα . Έμπειροι γιατροί της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας  θα εξετάζουν με ανώδυνο και μη επεμβατικό τρόπο προκειμένου  να εκτιμήσουν πιθανές βλάβες των πνευμόνων που μπορεί να παραμείνουν. 

Θα τηρηθούν αυστηρά οι οδηγίες των υγειονομικών όρων του ΕΟΔΥ για την ασφαλή διαχείριση των ασθενών αλλά και των  μελών της Ομάδας Αιγαίου βάσει των πρωτοκόλλων του COVID 19. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείστε να είστε ακριβείς στην ώρα των ραντεβού και απαραιτήτως να φοράτε μάσκα.  

O Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελεί σε συνεργασία και με χρηματοδότηση της τράπεζας EUROBANK και τον Δήμο για την παροχή Υλικής Υποστήριξης – Βρεφικών Πακέτων σε οικογένειες με σκοπό την υποστήριξη των νεογέννητων, προβαίνει στη συλλογή αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κατοίκους του Δήμου που αναρτάται η παρούσα ενημέρωση.

Οι ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο, το αργότερο έως την 14 Μαρτίου 2022.

Για την επιλογή των επωφελούμενων του προγράμματος συνεκτιμώνται, μέσω μοριοδότησης,  οι ακόλουθοι παράγοντες:

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

 

Εισοδηματικά κριτήρια: Οικογενειακό εισόδημα για ένα άτομο από 0 έως 24.000 € συν 1.500 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, δηλαδή 2 / 25.500€,  3 / 27.000€,  4 / 28.500€,  5 / 30.000€,  6 / 31.500€.

 

Λοιπές πληροφορίες, σχετικά με το Πρόγραμμα και την υποβολή αιτήσεων, στα συνημμένα που ακολουθούν την παρούσα ανακοίνωση. 

Σας ενημερώνουμε οτι την Παρασκευή 04/02/2022 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημαρχείου μας, στις 18:00 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και, στις 19:00μ.μ. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φούρνων Κορσεών 

Επισυνάπτονται οι σχετικές προσκλήσεις 

                                                                                                         

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος-επέκταση προγράμματος.

 

 Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών  ενημερώνει τους Δημότες του για την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 3088/τ.Β΄/2017)».

 

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο θα πρέπει :

1.   Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31/12/2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15/02/2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

2.   Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

3.   Να πληρούν τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια :

Ø Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000,00 €

Ø  Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500,00 €

Ø  Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750,00 €

Ø  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000,00 €

Ø  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750,00 €

Ø  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000,00 €

Ø  Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Ø  Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Ø  Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

 

        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής επανασύνδεσης της παροχής  στο Δήμο Φούρνων Κορσεών .

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2275350600 & 2275350614                                             

 

 

 

 

 

 

 

Ανάρτηση συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού-απολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Φούρνων Κορσεών, έτους 2022

Παρακαλώ, 

δείτε το συνημμένο 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 11/01/2022, κλιμάκιο του Ε.Ο.Δ.Υ. θα επισκεφθεί το νησί μας,

προκειμένου να πραγματοποιήσει προληπτικούς ελέγχους κατά της COVID-19.

Παρακαλείστε να προσέρχεστε πληρώντας τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ δείτε το συνημμένο. 

Σας ενημερώνουμε οτι δημοσιεύτηκε το υπ΄αριθμ. φύλλου 66 με ημερομηνία 31/12/2021 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.  Φ.Ε.Κ. στο οποίο και, περιγράφεται η διαδικασία πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού και, προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. 

Μεταξύ των Ο.Τ.Α. που προκηρύσσουν θέσεις, είναι και ο Δήμος Φούρνων Κορσεών, οπότε και, με το  παρόν Φ.Ε.Κ. ο Δήμος μας, προκηρύσσει ως εξής: 

Μία (1) θέση Π.Ε. Γεωπόνων 

Μία (1) θέση Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών και, 

Μία(1) θέση ΔΕ28 Χειριστή Μηχανημάτων Έργων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. από 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00π.μ. και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε το συνημμένο

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 09 Ιανουαρίου 2021 θα γίνει ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου μας .

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο δελτίο .

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της υπ'αριθμ . 1/2021προκήρυξης Σ.Ο.Χ. που αφορά την κάλυψη μίας Θέσης Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας και, μίας θέσης Δ.Ε. Χειριστή μηχανημάτων έργου,  οκτάμηνης διάρκειας 

Επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε, στη νέα Καμπάνια Ενημέρωσης του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με τίτλο: “Covid-19 & Εμβολιασμός - Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν”, η οποία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την
Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 - 19:00

 

Περιγραφή Εκδήλωσης

Η εκδήλωση έχει στόχο την ορθή ενημέρωση για τον Εμβολιασμό έναντι της πανδημίας, μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες ερωτήσεις οι οποίες θα απαντηθούν από ειδικούς ιατρούς και καλούνται να καλύψουν απορίες των πολιτών σχετικά με το θέμα. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν 2 ιατροί μέλη της Εταιρείας Χημειοθεραπείας, ενώ τη συζήτηση θα συντονίζει η δημοσιογράφος κα Ελένη Καμάρα, η οποία θα απευθύνει και τις ερωτήσεις στους ιατρούς. Επιπλέον, όσοι πολίτες συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν επιπλέον ερωτήσεις, σχετικές με το θέμα

Λεπτομέρειες για την παρακολούθηση της Διαδικτυακής Ημερίδας:

ΝΕΑ Ημέρα διεξαγωγής: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Ώρα διεξαγωγής: 18:00 - 19:00

Σύνδεσμος Πλατφόρμας Zoom (link): https://us06web.zoom.us/j/86757115060

(Webinar ID: 867 5711 5060)

Η συμμετοχή για όλους είναι ΔΩΡΕΑΝ

Page 1 of 11

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1