Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της 4ης φάσης του προγράμματος  North Evia-Samos Pass.

Το North Evia-Samos Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων για την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας των πληγεισών περιοχών Βόρειας Εύβοιας και Σάμου.

Οι αιτήσεις έχουν ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 26/09/2022 και ώρα 12:00 και,  μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Δευτέρα 10/10/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων καρτών τόσο από τα Κ.Ε.Π. της Χώρας όσο και  με κωδικούς TAXIS NET μέσω της πλατφόρμας https://vouchers.gov.gr/eviasamospass  .

 

 

 

Αγαπητοί Δημότες,

Αγαπητοί Επισκέπτες,

 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα, ο Δήμος Φούρνων - Κορσεών χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να εκπονήσει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), το οποίο αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο.

Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Σας καλούμε σε ανοιχτή, ηλεκτρονική, δημόσια διαβούλευση με χρήση ερωτηματολογίου και στόχο την καταγραφή των απόψεων, πολιτών και φορέων, σχετικά με την χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) εντός των ορίων του Δήμου μας αλλά και για την ηλεκτροκίνηση, εν γένει.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη και θα συμβάλουν αποφασιστικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.

Η έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη και ο χρόνος συμπλήρωσης δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά!

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

 

Πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο:

https://forms.gle/xdPo3SKxX5KWC8qw8

 

 

Προθεσμία λήψης απαντήσεων: 25/9/2022

Σας ενημερώνουμε οτι στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, έχει αναρτηθεί ο Οριστικός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστών/στριών.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες, να απευθύνονται στο Δήμο μας για περαιτέρω πληροφορίες

Επισυνάπτεται ο πίνακας 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δήμου μας ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών / καθαριστών  .

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε τον συνημμένο πίνακα. 

Ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ».

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Φούρνων Κορσεών (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Δ/νση: Φούρνοι Κορσεών , Τ.Κ. 83400, Ελλάδα,

αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Μύτικας Εμμναουήλ , τηλ.: 2275350612, fax: 2275350610 και email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε τα συνημμένα 

Ο Δήμος μας ανακοινώνει την προκήρυξη  για την πρόσληψη τριών (3) συνολικά ατόμων- Σχολικών καθαριστριών / καθαριστών για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Φούρνων Κορσεών για το Σχολικό έτος 2022-23.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 1390/09-08-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2275350614 και 2275350615

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Οι αιτήσεις καθώς και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τις 11 Αυγούστου έως και τις 25 Αυγούστου 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.  

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε τα συνημμένα 

Ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ». Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Φούρνων Κορσεών (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Δ/νση: Φούρνοι Κορσεών , Τ.Κ. 83400, Ελλάδα, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Μύτικας Εμμανουήλ, τηλ.: 2275350612, fax: 2275350610 και email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κωδ. ΣΑΕΠ 0861 2021ΣΕ08610129 για το ποσό των 56.110,00 €, Κωδ. ΣΑ Ε0861.

Η προκήρυξη, αφορά την προμήθεια μίας καινούργιας Μεταφερόμενης – Λυόμενης εξέδρας τέλεσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων αλουμινίου και ενός και ενός καινούργιου σετ τραπεζοκαθισμάτων, CPV: 39143210-1, 39111000-3, 34514700-0 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Φούρνων Κορσεών που αφορούν στην τέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα Τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε τα συνημμένα

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κμ» και την «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 6τν» , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής .

Ο Δήμαρχος Φούρνων – Κορσεών, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας :

-ενός Δορυφορικού απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κμ και, 

-ενός Ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 6τν

για τις ανάγκες του Δήμου Φούρνων – Κορσεών, προϋπολογισμού: 190.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

1. Αναθέτουσα αρχή:

ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ - ΚΟΡΣΕΩΝ

Οδός: Φούρνοι Κορσεών

Ταχ. Κωδ.: 83400

Τηλ.: 22753 50612

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα: https://fournoikorseon.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση διαδικτύου https://fournoikorseon.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης ,στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμούς συστήματος 167389 για το Τμήμα 1 «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κμ» και 167402 για το Τμήμα 2 «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 6τν».

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι: από το Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φούρνων - Κορσεών, Φούρνοι Κορσεών, Τ.Κ. 83400 , Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 22753 50612. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ, δείτε τα συνημμένα

Σας ΆρχισεςΞεκ

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­  

­

         ­

                                                 Αθλητικά Μονοπάτια 2022

­

­

­

­

­

Ξεκίνησε και στο νησί μας το πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια Καλοκαίρι 2022  για έβδομη χρονιά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται επίσης και στον Άγιο Ευστράτιο, στην Αμοργό, την Αστυπάλαια, την Κάσο, το Καστελλόριζο, στους Λειψοί, στη Νίσυρο, την Τήλο, την Κίμωλο και τα Ψαρά.

Στο καλοκαιρινό camp αθλητικών δραστηριοτήτων συμμετέχουν παιδιά που κατοικούν μόνιμα στο νησί μας .  Το φετινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όπως κάθε χρόνο εκμάθηση ασφαλούς κολύμβησης, αθλητισμό, σκάκι, ευαισθητοποίηση, μάθηση και κυρίως παιχνίδι και διασκέδαση.  

Το τρίπτυχο των Αθλητικών Μονοπατιών αφορά:

·         παιχνίδι

·         ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

·         κοινωνικοποίηση
 

Η τελετή λήξης θα περιλαμβάνει αθλητισμό, μουσική, χορό και εορταστική διάθεση ώστε να χαιρετήσουμε τα καλοκαιρινά μας ΑΜ όπως τους αρμόζει.


Το πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια» διοργανώνεται από το 2015 και υλοποιείται από το τo Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence και την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδο», διεξάγεται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αποκλειστική δωρεnewsletter2go.comά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

                                 

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

 

­

­

 

­

­

­

­

­

­

­

­

­

 Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών  ενημερώνει τους Δημότες του για την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 3088/τ.Β΄/2017)», σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2567/τεύχος Β /24-05-2022 ΦΕΚ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής επανασύνδεσης της παροχής  στο Δήμο Φούρνων Κορσεών .

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ, δείτε το συνημμένο Δελτίο Τύπου ή καλέστε στα τηλέφωνα: 2275350600 & 2275350614                                            

Page 1 of 12

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1