Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 02/07/2021 έως την Δευτέρα 05/07/2021, θα βρίσκονται στο νησί μας  οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες προκειμένου να παράσχουν δωρεάν όλες τις υπηρεσίες υγείας. 

Το ιατρικό κλιμάκιο, λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και της Α.Ε.Μ.Υ. (Ανώνυμη Ετιαρεία Μονάδων Υγείας ) και, υλοποιείται από την Αναγέννηση και Πρόοδο, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Ιατρικές Ειδικότητες:

Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός, Γυναικολόγος, Οφθαλμίατρος, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Νευρολόγος, Γενικός Χειρούργος, Διαιτολόγος, Ψυχολόγος -Παιδοψυχολόγος, Πνευμονολόγος, Ακτινολόγος ΩΡΛ, Οδοντίατρος , Παιδίατρος 

και, 

θα πραγματοποιείται πληθώρα ιατρικών εξετάσεων, όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη αφίσα. 

Για πληροφορίες και ραντεβού, καθημερινά από 13:00 μ.μ. έως 16:00 μ.μ. 210-2447694  

Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών προκηρύσσει εκ νέου  συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, ημερήσιας παραγωγής 100 m3 ποσίμου νερού για την "Χρυσομηλιά", ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

 

Πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας κο Μύτικα Εμμανουήλ τηλ: 22753506012 καθώς και, στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 17/05/2021 και ώρα 11:00 π.μ. θα συνεδριάσει με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η οικονομική Επιτροπή του Δήμου  μας. 

Περαιτέρω πληροφορίες στο συνημμένο δελτίο τύπου. 

 

Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών με την υπ’ αριθμό 28/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με ΑΔΑ: 67Γ3ΩΗΥ-ΗΜ0) αποφασίζει την αναστολή του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100 m3 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ»

με  οριζόμενη  Προθεσμία υποβολής των προσφορών   στο Δήμο Φούρνων-Κορσεών την  11η /5ου /2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. , μέχρι την εκδίκαση της Γ.Α.Κ. Α.Ε.Π.Π. 824/20-04-2021 Προδικαστικής Προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.  

Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών θα προσδιοριστεί κατόπιν της εκδίκασης της προσφυγής,  με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε τα συνημμένα

Σας ενημερώνουμε οτι :

Την Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 11:00 π.μ. θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και, 

Την Τρίτη 27/04/2021 την ίδια ώρα, θα συνεδριάσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο. 

Θέματα και λοιπές πληροφορίες, στα συνημμένα.

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο που αφορά την Παροχή Διευκρινίσεων επί της προκήρυξης προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης 

Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών, προκηρύσσει  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας-τιμής,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Φούρνων Κορσεών προϋπολογισμού 110.000.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε τα συνημμένα έντυπα 

Σας ενημερώνουμε οτι έχει ξεκινήσει η καταβολή τελών ύδρευσης αποχέτευσης έτους 2020.

Λόγω των μέτρων προστασίας κατά του Covid-19, οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με κατάθεση σε Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου μας, τόσο στην Εθνική Τράπεζα όσο και στην Eurobank ( κατάστημα ΕΛ.Τ.Α.) στους αριθμούς που περιγράφονται στη συνημμένη ανακοίνωση μας. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την υπάλληλο κα Παπαϊωάννου Μαρία στο τηλέφωνο 2275350616 

Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, ημερήσιας παραγωγής 100 m3 ποσίμου νερού για την "Χρυσομηλιά", ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

 

Πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας κο Μύτικα Εμμανουήλ τηλ: 22753506012 καθώς και, στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Σας ενημερώνουμε οτι την Δευτέρα 12/04/2021 και ώρα 11:00 πμ.μ θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φούρνων Κορσεών και, 

Την Τρίτη 13/04/2021 και ώρα 11:00 π.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Αναλυτικές οδηγίες στις επισυναπτόμενες προσκλήσεις. 

Page 1 of 10

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1