Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Print this page

Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Σας ενημερώνουμε οτι με την υπ' αριθμ. 20/2021 Απόφαση Δημάρχου Φούρνων Κορσεών κου Καρύδη Δημητρίου και, δυνάμει της υπ'αριθμ. Υπουργικής Απόφασης  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/2020 ( ΦΕΚ 3088/Β/24-7-2020 ), 

συστήθηκε στο Δήμο μας η επιτροπή για την επανασύνδεση ευπαθών καταναλωτών στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας .

Έργο της Επιτροπής θα είναι να εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις , να αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων (βάση των ορίων που τίθενται στη σχετική υπουργική απόφαση ) , ώστε να χορηγείται το ειδικό βοήθημα και να δίνει την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου μας (τηλεφωνικό κέντρο: 2275350600) 

 

Επισυνάπτονται το σχετικό Φ.Ε.Κ. και, η Απόφαση Δημάρχου