Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Φούρνων Κορσεών.

Τη Δευτέρα 01/02/2021 δημοσιεύθηκε η υπ'αριθμ. 11 Απόφαση Δημάρχου Φούρνων Κορσεών κου Καρύδη Δημητρίου, σύμφωνα με την οποία ολοκληρώθηκε η από το Νόμο διαδικασία ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου μας .

Ως εκ τούτου, από την διαδικασία, ορίστηκαν οι κάτωθι Αντιδήμαρχοι, ως εξής: 

          -κος Αμοργιανός Δημήτριος του Φιλίππου  αρμόδιος θεμάτων:

Ø       Εποπτείας των  Οικονομικών Υπηρεσιών  

Ø       Ελέγχου , Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων , προμήθειας ανταλλακτικών , καυσίμων και μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού .

Ø       Ανάπτυξης και Προγραμματισμού  και συγκεκριμένα  θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας και ελαιοτριβείου                                                                                                                                        

    -κος Μελάς Νικόλαος του Σωκράτη   αρμόδιος θεμάτων : 

Ø       Εποπτείας και ευθύνης για την εύρυθμη λειτουργία  όλων των υπηρεσιών του Δήμου (Διοικητική , ΚΕΠ , Υπηρεσία Καθαριότητας , Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Τεχνική Υπηρεσία) .

Ø       Εποπτείας και ευθύνης της Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, την επίβλεψη και την παρακολούθηση της εξέλιξης τεχνικών μελετών και έργων , μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου, το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας , την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις  δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Ø       Θέματα σχετικά με την Υγεία

     -κος Μύτικας Παναγιώτης του Ιωάννη  αρμόδιος θεμάτων : 

Ø       Αλιείας και  διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης .

Ø       Την  εποπτεία και ευθύνη των  δημοτικών  κοιμητηρίων του Δήμου .   

 Ø       Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας,  έρευνας  και τεχνολογίας.

 Ø  Έλεγχου και Συντήρησης του Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού του Δήμου και Διαχείρισης Υλικών Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Ηλεκτρικών – ηλεκτρολογικών ειδών 

 

Συνημμένα : η σχετική απόφαση Δημάρχου Φούρνων Κορσεών κου Καρύδη Δημητρίου 

 

 

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1