Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών, ανακοινώνει  

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Φούρνων Κορσεών, που εδρεύει στους Φούρνους Κορσεών, της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικοί Θέσεων

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

 ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Π. Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

8 ΜΗΝΕΣ

1

102

ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Π. Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

8 ΜΗΝΕΣ

1

Λοιπές πληροφορίες και οδηγίες, στα συνημμένα που ακολουθούν.

 

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1