Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα στο Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου). / By using our page you accept the use of cookies. Learn more in the Privacy Policy.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ» Α/Α Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 174193

Ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ».

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Φούρνων Κορσεών (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Δ/νση: Φούρνοι Κορσεών , Τ.Κ. 83400, Ελλάδα,

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Μύτικας Εμμναουήλ ,

τηλ.: 2275350612,

fax: 2275350610 και

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κωδ. ΣΑΕΠ 0861 2021ΣΕ08610130 για το ποσό των 62.000,00 €, Κωδ. ΣΑ Ε0861.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ, δείτε τα συνημμένα 

 

Φούρνοι Κορσέων
Ένα μαγευτικό σύμπλεγμα νησιών με άγρια και ειδυλλιακή ομορφιά!


Νέα/Ανακοινώσεις

  • 1